Tasokuvaukset

Salsa alkeet. Opimmme kuulemaan salsamusiikkia ja harjoittelemme
perusaskeleita sekä ensimmäisiä liikeyhdistelmiä rauhassa edeten. Omaksumme karibialaista tapaa liikkua. Paritanssin viemisen ja seuraamisen tekniikkaa käydään läpi yksityiskohtaisesti, alkaen käsiotteista ja viemisen rytmittämisestä. Tanssiparin välinen yhteistyö pyritään saamaan mahdollisimman ergonomiseksi ja helpoksi. Huomioimme yksilölliset oppimisnopeudet kannustavassa hengessä. Tunneilla on parinvaihto, mutta voit harjoitella myös oman parisi kanssa.

Salsa keskitaso. Tunnit on suunniteltu 1 – 2 vuotta salsaa harrastaneille. Tanssityylinä on kuubalainen parisalsa (casino). Käymme läpi lajille ominaista tanssitekniikkaa ja perustavia liikeyhdistelmiä. Vältämme muistia rasittavia pitkiä koreografioita; sen sijaan rakennamme monipuolista tanssia linkittämällä yhteen lyhyitä kokonaisuuksia ja tanssillisia mausteita. Tuntien alussa lämmittelemme soolo-osuudella. Kannustamme vapaaehtoiseen parinvaihtoon, joka kehittää sinua tanssijana.

Salsa jatkotaso. Tunneilla tehdään peruskuvioita haastavampia liikeyhdistelmiä, joihin lisätään tyylittelyä. Ohjattua materiaalia pääsee testaamaan vapaan tanssin osuuksissa muiden tuntien tapaan. Musiikkina soi monivivahteinen timba-salsa. Harjoittelemme kevätkaudella koreografioituja, mutta maltillisen pituisia sarjoja, joita voi hyödyntää sekä piirisalsassa (rueda) että parityöskentelyssä. Ruedaa tanssitaan osalla tunneista parityöskentelyn jälkeen. Kokeilemme myös muita son-claveen pohjautuvia tanssilajeja (cha cha cha, bolero, son) sekä afrokuubalaista rumba guaguancóta.