Salsan eri tyylit maailmalla

Salsa on kehittynyt useassa Amerikan maassa 70 -luvulla, ja eri alueilla tanssityyliin ovat vaikuttaneet eri painotuksin muut tanssilajit. Yhteistä kaikille salsatyyleille on se että ne perustuvat afrokuubalaisiin tansseihin ja musiikkiperintöön, ja kaikkia tyylejä tanssitaan nelijakoiseen 8 iskun fraasirytmitykseen. Salsatyylien erilaisuudesta johtuen vain hyvin harva salsan tanssija osaa tanssia useampaa salsatyyliä.

Tässä tekstissä kuvaan ensisijaisesti Kuubalaista salsaa, jota nimitetään usein nimellä Salsa Casino. On kuitenkin hyödyllistä ymmärtää muiden salsatyylien perusta, jotta ymmärrät miksi jonkin toisen salsatyylin tanssi poikkeaa omasta tyylistäsi. 

Kuubalainen salsa, Salsa Cubano, Salsa Casino, Timba

Kuubalainen salsa on yksi tunnetuimmista ja maailmalla suosituimmista tanssityyleistä. Kuubalaisen salsan tanssinopetuksessa tavoitellaan autenttista Kuubalaista tanssityyliä, joka on saanut tärkeimmät vaikutteensa sonista, rumbasta ja mambosta. 

Kuubalaista salsatanssia nimitetään useilla eri nimillä historiallisista syistä. Nimellä Salsa Casino viitataan siihen että Kuubassa salsaa alettiin tanssia Casino deportivo -tanssihalleissa. Siksi osa kuubalaisista nimittääkin tanssia pelkästään nimellä Baile Casino (kasinotanssi).

Timba tarkoittaa nykyään Casa de la Música -paikoissa usein soitettavaa uutta populaarimusiikkia. Timbatyylille ominaista ovat soitinten ja soiton taidokkuus sekä kansainvälisen popmusiikin vaikutteet. Timbabiisin sisällä on usein johdantovaihe, ja kappaleen voima kasvaa nousten loppuvaiheen kliimaksiin. Timba yhdistää afrokuubalaista perinnettä ja siinä on popmusiikin mausteita kuten rap-osiot. Timbaa voi perustellusti pitää kuubalaisen salsamusiikin nykytyylinä.

Kuubalaisen salsan erityispiirteet

Teknisesti ottaen voidaan sanoa että kuubalaista salsaa tanssitaan ykkösiskulle.

Kuubalaiselle salsalle ominaista ovat roteeraavat ja sulavat kuviot, jossa tanssiparin liike pyörii usein  myötäpäivään. Tanssi on luovaa ja elävää, ja sen kuvioihin otetaan vaikutteita mm. swing- tansseista. Kuubalaisen salsatyylin koti on kaduilla ja Kuuban maaseudulla tavallisten köyhien kuubalaisten tanssina. Tanssi antaa viejälle ja seuraajalle paljon mahdollisuuksia tulkintaan, ja tanssin leikillisyys rakentuu latinomiehen machotyylin ja daamin naisellisen tyylin vuoropuheluun. Kuubalaisen nykysalsan musiikissa saattaa olla osioita muista tanssilajeista kuten son ja rumba, ja taitavat tanssijat tanssivat myös nämä kohdat oikean tanssilajin askelin. Musiikkia tulkitaan taidokkaasti myös siten että musiikin voimaa ja rytmitystä pyritään tulkitsemaan tanssiessa. Kuubalaisessa salsassa riittää siis aina haastetta ja uutta oppimista taitotasosta ja harrastusvuosista riippumatta.

Rueda de Casino

Rueda on kuubalaista piirisalsaa, jossa ruedan vetäjä huutaa ruedapiirissä tanssiville pareille kuvioita, ja parit tanssivat komentojen mukaan. Useimmiten kuvion lopuksi seuraaja siirtyy seuraavalle viejälle eli daamit kiertävät ruedapiirissä myötäpäivään.

Kun opit parisalsan kuvioiden nimityksiä, saat valmiuksia ruedapiirissä tanssimiseen.

Venezuelan salsa, Salsa venezolana

Venezuelan salsa syntyi Caracasin lähiöissä viime vuosisadan puolivälissä, ja muodostui rennommaksi mutta sensuaaliseksi tyyliksi tanssia salsaa. Tanssissa lähiote on haalaava, askeleet ovat lyhyet ja pehmeät, kuten mambo-askeleet, tanssissa tanssitaan myös paljon käännöksiä. (Lähde: http://fiesta106.fm/salsa-venezolana/)

Linjasalsa eli LA-tyyli

Pohjois-Amerikassa salsatanssista on kehittynyt kaksi erilaista salsatyyliä. Linjasalsa liikkuu paljolti kuvitteellisella suoralla linjalla, ja sen tyyli on ryhdikkään kilpatanssimainen. 

New York -tyyli, NY-style, Salsa on2

Salsamusiikin syntyyn vaikuttivat oleellisesti Pohjois-Amerikkaan muuttaneet Latinalaisen Amerikan siirtolaiset. New Yorkissa heidän musiikkinsa sulautui musiikkityyliksi, jota nimitetään Salsaksi. New Yorkin tanssityylin rytmitys perustuu mambon rytmitykseen, jossa ensimmäinen askel astutaan kakkosiskulle. Tästä rytmityksestä käytetään latinalaistansseista puhuttaessa termiä contratiempo. Nimitys Salsa on2 viittaa tähän New Your -tyylin ominaisuuteen. Koska kuubalaista salsaa ja LA-tyylin salsaa tanssitaan a tiempo eli ykkösiskulle, näiden tanssityylien tanssijoilla voi olla vaikeuksia tanssia keskenään.

New York -tyyli antaa daamin loistaa: tyylissä pidetään tärkeänä seuraajan vapautta koristella näyttävästi. Viejän rooli ei ole yhtä näyttävä kuin vaikkapa kuubalaisessa salsatyylissä.

Miami Style

Miamin salsatyyli on muodostunut paljolti kuubalaisesta vaikutuksesta. Miamissa tanssiin on lisätty pidempiä kuviosarjoja. Miamissa asuvien Kuubalaisten matkustus kotimaahansa ja takaisin on tuonut paljon vuorovaikutusta, molempiin suuntiin, joten tyylien välinen ero ei ole suuri. (https://www.danceintime.com/dancemoves/2017/3/22/types-of-salsa)

Salsa Calena, Cali-salsa, Kolumbialainen tyyli

Kolubialainen salsa on syntynyt Calin kaupungissa Kolumbiassa 1970 -luvulla. Aluksi Salsa tuotiin New Yorkista, mutta myöhemmin kuubalainen vaikutus on ollut suuri. (http://socialdancecommunity.com/salsa-calena-colombian-style-educational-videos/)

Salsa Puertorriqueña, Puertoricolainen tyyli

Puertoricolainen tyyli syntyi 1960 -luvun lopulla salsan tullessa Puerto Ricoon New Yorkista. Puertoricolainen tyyli on saanut vaikutteensa kuubalaisesta Sonista, Rumbasta, Bombasta, Plenasta ja monista afroamerikkalaisesta musiikista kuiten Jazz, Funk ja Soul. (https://dancemotion.es/la-salsa-puertorriquena-caracteristicas-y-pasos-esenciales/)

Muut tyylit

Termiä Salsa Dura käytetään New Yorkissa 1970 -luvulla syntyneen, voimakkaasti instrumentaaliosuuksia korostavaan tyyliin viitatessa. Salsa romantica -nimitystä käytetään 1980 -luvulla New Yorkissa ja Puerto Ricossa syntyneen Latin pop -tyylin yhteydessä.

Kirjaudu sisään kommentoidaksesi.