Kuubalaisen salsan rytmiikka ja perusaskeleet

Kuubalaisen salsan rytmiikan opittuasi voit kuunnella salsamusiikkia rytmin tunnistaen, ja voit tanssia soolotanssia salsamusiikin tahtiin.

Vaikka Salsassa ei oikeastaan ole perusaskeleita vaan tanssi on vapaasti vietyä ja juuri tanssihetkellä syntyvää, on tanssin oppimisen kannalta hyödyllistä ajatella että Salsa koostuu ’perusaskelista’. Perusaskeleet ovat siis oikeastaan vain oppimistyökalu, eikä niihin tarvitse varsinaisesti kiinnittää huomiota kun taitotaso tanssissa kasvaa alkeista perustasoon ja jatkotasolle.

Jos paritanssi ei ole lukijalle aiemmin tuttua, on syytä kuvata pikaisesti paritanssijoiden roolit.

Vapaalla viennillä tapahtuvan paritanssin idea on että viejä (yleensä mies) vie seuraajaa (yleensä nainen) kertomalla viennillä (esim. käden vienti kevyesti johonkin suuntaan, kevyt painallus selkään) toivovansa seuraajan seuraavaksi liikkuvan viennin suuntaan. Viennin on oltava selkeä mutta kevyt, vientiliike ei koskaan tapahdu voimalla. Vienti ja seuraaminen on siis vuorovaikutusta tanssiparin kesken. Vienti ei läheskään aina ole tanssiparin ulkopuolelle näkyvää. Viennistä ja seuraamisesta käytetään tanssinopetuksessa toisinaan myös lyhennettyä nimitystä vise.

Jos olet tanssinut muita paritansseja aiemmin, on tärkeää huomata että Salsassa vienti on hyvin kevyttä ja seuraaja ei anna lainkaan vientivastetta. Tavoitteena on että seuraajan kädet ovat kuin “makaroonia”. Tämä mahdollistaa kevyen sujuvan tanssiliikkeen ja suuntaa vaihtavat monipuoliset kuviot myös nopeaan musiikkiin tanssittuna.

Vienti ja seuraaminen vaativat hieman erilaista taitoa: viejän täytyy osata suunnitella parin tanssi siten että kuviot sopivat yhteen. Vienti on osattava ajoittaa oikein ja selkeästi. Seuraajan täytyy osata kuunnella vientiä ennakoimatta ja olettamatta seuraavaa tanssittavaa kuviota. Koska tanssiharrastuksessa toisinaan naisten määrä on miehiä suurempi, on myös yleistä että viejien puuttumisen vuoksi seuraajat alkavat opetella viejän roolia päästäkseen paremmin tanssimaan. Jatkotason tanssijat saattavat opetella toisen paritanssiroolin myös kehittyäkseen tanssijana. Koska viejän ja seuraajan sukupuolella ei ole tanssimisen kannalta mitään merkitystä, käytämme rooleista nimitystä viejä ja seuraaja.

Tanssiasento ja tapa askeltaa

Salsaa tanssitaan latinalaistanssien tapaan askeltaen eli swing- tansseista tuttua baunssia ei ole. Tanssi liikkuu voimakkaasti lattiaan maadoittuen ja tanssijan pää sekä vartalo pysyvät hyvin tasaisesti samalla korkeudella. Askelta otettaessa ylävartalo liikkuu sivusuunnassa luonnollisella tavalla, ja kädet liikkuvat hieman samaan tapaan kuin normaalisti käveltäessä. Kyynärpäät ovat hieman koukistuneena, ja olkapään ja hartioiden liikkeestä johtuen kämmenet liikkuvat vatsan edessä vastasuuntaan saman puolen jalan kanssa.

Tanssin yleisin rytmitys on:

1   2   3   4   5   6   7   8
nop  nop  nop  tauko nop  nop  nop  tauko

Monen kuvion vienti tapahtuukin iskulla 3 tai 7, jolloin seuraajalla on tauko aikaa valmistautua seuraamaan vientiä. Poikkeuksiakin tästä vientiajoituksesta on, ja jatkotasolla opitaan myös erilaisia rytmityksiä.

Kirjaudu sisään kommentoidaksesi.